Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Najem mieszkań

 

Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Sp. z o. o. informuje, że pierwszeństwo w naborach i zamianach lokali mieszkalnych należących do zasobów Spółki mają aktualni najemcy Słupskiego TBS.


 

 

 

 

 

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk