Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Najem mieszkań

Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Sp. z o. o. informuje, że pierwszeństwo w naborach i zamianach lokali mieszkalnych należących do zasobów Spółki mają aktualni najemcy Słupskiego TBS.
Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku informuje, że w dniach 11 stycznia 2018 r. – 25 stycznia 2018 r. odbędzie się nabór kandydatów na Najemców lokali mieszkalnych z odzysku, z partycypacją zwrotną na niżej wymienione mieszkania:

 1. Lokal mieszkalny dwupokojowy o pu. 48,50 m2 przy ul. Narutowicza 6/16 w Słupsku (I piętro)    partycypacja - 75.613,06 zł
     kaucja - 6.297,24 zł
 2. Lokal mieszkalny dwupokojowy o pu. 55,37 m2 przy ul. Narutowicza 5/5 w Słupsku (parter)    partycypacja - 86.344,16 zł
     kaucja - 7.189,24 zł
Lokale przeznaczone są dla gospodarstw domowych dwu, trzy i czteroosobowych.
Przed podpisaniem umowy najmu Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty zarówno partycypacji jak i kaucji zabezpieczającej.
Wniosek i deklarację dotyczącą w/w naboru można pobrać w biurze Słupskiego TBS lub ze strony internetowej.
Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Słupskiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Fałata 11 w Słupsku w godz. 800 – 1500, telefonicznie pod numerem (59) 845-60-91, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Słupskiego TBS www.stbs.slupsk.pl .

 

Pliki do pobrania

 


 

Administracja Słupskiego TBS informuje, że posiada na wynajem następujące lokale mieszkalne bez partycypacji dla osób mieszkających w zasobach Spółki w lokalach mieszkalnych bez partycypacji bądź zdających swój lokal komunalny do Miasta Słupska:

 1. Lokal mieszkalny jednopokojowy znajdujący się na III piętrze w budynku przy ul. Szafranka 8/31 o powierzchni użytkowej 34,86 m2. kaucja zabezpieczająca wynosi 4.179,02 zł.
  Mieszkanie dostępne od zaraz.
 2. Lokal mieszkalny dwupokojowy znajdujący się na III piętrze w budynku przy ul. Fałata 8/24, o powierzchni użytkowej 49,55 m2. Kaucja zabezpieczająca wynosi 5.559,51 zł.
  Mieszkanie dostępne od lutego 2018 r.
 3. Lokal mieszkalny dwupokojowy znajdujący się na II piętrze w budynku mieszkalnym przy ul. Fałata 10/25, o powierzchni użytkowej 49,00 m2. Kaucja zabezpieczająca wynosi 5.497,80 zł.
  Mieszkanie dostępne od lutego 2018 r.

 

Pliki do pobrania

 

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk