Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Najem mieszkań

Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Sp. z o. o. informuje, że pierwszeństwo w naborach i zamianach lokali mieszkalnych należących do zasobów Spółki mają aktualni najemcy Słupskiego TBS.
Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o.o. z siedzibą w Słupsku informuje, że w dniach 21 lutego 2018 r. – 6 marca 2018 r. odbędzie się nabór kandydatów na Najemców lokali mieszkalnych z odzysku, z partycypacją zwrotną na niżej wymienione mieszkania:

 1. Lokal mieszkalny dwupokojowy o pu. 48,50 m2 przy ul. Narutowicza 6/16 w Słupsku (I piętro) - przeznaczone do zamieszkania od marca 2018 r.
     partycypacja - 75.613,06 zł
     kaucja - 6.297,24 zł
 2. Lokal mieszkalny dwupokojowy o pu. 55,37 m2 przy ul. Narutowicza 5/5 w Słupsku (parter) - przeznaczone do zamieszkania od marca 2018 r.
     partycypacja - 86.344,16 zł
     kaucja - 7.189,24 zł
 3. Lokal mieszkalny dwupokojowy o pu. 52,06 m2 przy ul. Narutowicza 5/20 w Słupsku (III piętro) - przeznaczone do zamieszkania od maja 2018 r.
     partycypacja - 81.182,54 zł
     kaucja - 6.759,47 zł

Lokale przeznaczone są dla gospodarstw domowych dwu, trzy i czteroosobowych.

Przed podpisaniem umowy najmu Wnioskodawca jest zobowiązany do dokonania wpłaty zarówno partycypacji jak i kaucji zabezpieczającej.

Wniosek i deklarację o dochodach można pobrać w biurze Słupskiego TBS lub ze strony internetowej.

Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście w siedzibie Słupskiego TBS Sp. z o. o. przy ul. Fałata 11 w Słupsku w godz. 800 – 1500, telefonicznie pod numerem (59) 845-60-91, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Słupskiego TBS www.stbs.slupsk.pl.

 

Pliki do pobrania

 


 

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk