Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
 
Sprzedaż mieszkań

Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku informuje, że przeznacza do sprzedaży używany lokal mieszkalny zlokalizowany we wspólnocie mieszkaniowej obejmującej budynki przy ul. Szafranka 14, 16 i 18.
W budynku nr 14 przy ul. Szafranka znajduje się lokal mieszkalny nr 1 (trzypokojowy) o powierzchni użytkowej 61,96 m2 składający się z:

 1. pokój - 12,05 m2
 2. pokój - 18,71 m2
 3. pokój - 8,55 m2
 4. kuchnia - 9,28 m2
 5. przedpokój - 9,42 m2
 6. łazienka z WC - 3,95 m2
ponadto do lokalu przynależy komórka lokatorska nr 1 o pow. 11,36 m2.
Mieszkanie wyposażone jest w:
 1. opomiarowaną instalację wodociągową (zimna i ciepła woda)
 2. instalację kanalizacyjną
 3. opomiarowaną instalację centralnego ogrzewania
 4. instalację elektryczną
 5. domofon
 6. instalacja TV Vectra
 7. instalacja telefonii stacjonarnej
Do pobrania:

Lokal można oglądać w dni powszednie od dnia 20 listopada w godz. 900 do 1400 po telefonicznym uzgodnieniu dnia i godziny z sekretariatem Spółki nr. telefonu 59 845 60 91
Cena wywoławcza lokalu wynosi 259.000,00 zł.
Wyłonienie nabywcy odbędzie się w formie ustnej licytacji.
Licytacja zostanie przeprowadzona w siedzibie Spółki przy ul. Fałata 11 o godz. 1400 w dniu 19 grudnia 2017 r.
Warunkiem przystąpienia do licytacji będzie wpłata w kasie Spółki kwoty w wysokości 1.000,00 zł, która nabywcy zostanie zaliczona na poczet ceny sprzedaży, a pozostałym zwrócona tego samego dnia.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1.000,00 zł.
Licytacja jest ważna bez względu na liczbę jej uczestników, jeśli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie minimalne powyżej ceny wywoławczej.
Zwycięzca licytacji zobowiązany będzie w dniu licytacji do zawarcia ze Spółką umowy zobowiązującej do nabycia lokalu.
Wydanie lokalu nastąpi po wpłacie wylicytowanej kwoty.
Sprzedaż lokalu w formie aktu notarialnego nastąpi w ciągu 14 dni od wpłaty kwoty wylicytowanej.
Zarząd „Słupskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego” Spółka z o. o. z siedzibą w Słupsku zastrzega sobie prawo odwołania licytacji bez podania przyczyn.

Słupskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
ul. Falata 11
76-200 Słupsk